بازار نشر

بازار نشر

خانه کتاب در راستای ارائه خدمات به دست اندرکاران حوزه نشر و رونق بخشیدن به صنعت نشر کشور اقدام به راه اندازی سایت «بازار نشر» نموده است. در این سایت تلاش شده بستری مناسب برای تبادل نیازمندی‌های حوزه نشر در اختیار همه دست اندرکاران این حوزه به صورت رایگان قرار گیرد.