تالیف کتاب دانشگاهی

تالیف کتاب دانشگاهی

تالیف کتاب دانشگاهی

کتب دانشگاهی به کتاب‌هایی گفته می‌شود که به لحاظ موضوع متناسب با رشته‌های دانشگاهی و سرفصل‌های داده شده از طرف وزارت علوم باشد. از شرایط تالیف کتاب دانشگاهی این است که هم مورد تایید مجمع عمومی متشکل از اساتید و متخصصین باشد و هم مجوز آرم دانشگاهی را کسب کرده باشد.

نوشتن کتاب بسته به نوع مخاطب و موضوع آن می تواند متفاوت باشد. البته نوشتن کتاب با هر موضوعی برای افراد مزایای زیادی از جمله افزایش توان افراد برای برقراری ارتباط با دیگران، در دسترس قرار گرفتن حاصل تجربیات شخصی نویسنده در اختیار همگان، آرامش ذهنی فرد و مهمتر از همه فراهم کردن یک رزومه قوی شغلی و تحصیلی برای خود می باشد. اما تألیف کتاب دانشگاهی سخت تر و نیازمند پشت سرگذاشتن مراحل زیادی است و همچنین امتیازات علمی فراوانی را برای نویسنده خود به دنبال دارد .

شرایط تالیف کتاب دانشگاهی

تالیف کتاب دانشگاهی، نیازمند شرایط و عبور از مراحل زیادی است که به تعدادی از این شرایط اشاره می شود:

۱ . اولین شرط در تألیف کتاب دانشگاهی این است که اینگونه کتاب ها باید براساس سر فصل های وزارت علوم و نیاز آموزشی دانشجویان باشد .

۲ . دومین شرط این می باشد که اگر قرار است کتابی تألیف و یا از زبانی دیگر ترجمه شود، قبل از تأیید وزارت علوم، می بایست توسط کمیته تألیف مجوز استفاده از نشان آن دانشگاه را کسب کرده باشد تا بتواند به چاپ برسد.

۳ . در نوشتن کتاب علمی دانشگاهی علاوه بر اینکه کتاب باید شامل نتایج تحقیقات علمی فرد باشد، ویژگی‌های یک تألیف استاندارد را نیز باید داشته باشد؛ که عبارتند از:

  • موضوع انتخابی مورد تأیید مجمع های علمی باشد.
  • از نظریه های علمی مختلفی در تألیف استفاده شده باشد.
  • از حداقل سی رفرنس در نگارش کتاب علمی دانشگاهی استفاده شود.
  • موضوع انتخاب شده در حیطه تخصصی و علمی باشد.
  • در ترجمه از زبان دیگر باید بدنه اصلی متن حفظ شود.

 

راههای ارتباطی با نشر تخصصی کتب دانشگاهی

تلفن ثابت: 01333424261               تلفن همراه: 09190826979

ایمیل: info@thesisbook.ir