فصلنامه علمی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

فصلنامه علمی رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری

نشریه علمی تخصصیرویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداریبه صورت فصلنامه با دریافت مجوز شماره 79480 مورخ 12/04/1396 از وزارت متبوع و در جهت پاسخگویی به نیازهای پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی، داوطلبان آزمون دکتری، اساتید و پژوهشگران گرامی فعالیت نموده و با چشم انداز ایجاد فضای پژوهشی مناسب به دنبال تحقق این رسالت خواهد بود و تلاش دارد فضایی علمی برای به اشتراک گذاشتن آخرین تحولات و پیشرفت های دنیای علم در حوزه های مدیریت و حسابداری را در قالب مقاله‌های علمی برای دانشگاهیان و متخصصان فراهم آورد.

 

راههای ارتباطی با نشر تخصصی کتب دانشگاهی

تلفن ثابت: 01333424261               تلفن همراه: 09190826979

ایمیل: info@thesisbook.ir